Algemene voorwaarden

Infradata

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

De voorwaarden van Nederland ICT kan je hieronder in PDF-formaat downloaden. Een exemplaar wordt je desgevraagd op eerste verzoek kosteloos toegezonden. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.